libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie

Voorstelling Jubileumpublicatie
Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede.
Liefde in het Vlaanderen van de dertiende eeuw”

 

Eerste officiële borduursteek voor het
“Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer

23 oktober 2015  -  Assenede
Kerk St Petrus en Martinus

 

Op 23 oktober 2015 werd in aanwezigheid van vele belangstellenden de jubileumpublicatie “Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het Vlaanderen van de dertiende eeuw” (DAVIDSFONDS-uitgave) voorgesteld door professor Dr. Jozef Janssens, literatuurhistoricus.

Het boek is  “het uitgangspunt voor een gigantisch cultuurhistorisch en creatief project : het tapijt van Assenede, geïnspireerd op het beroemde Tapijt van Bayeux”, aldus dr. Janssens.

Diezelfde avond werd ook de
eerste officiële borduursteek gezet voor het “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer”.
Vijftien personaliteiten zetten samen de eerste ”officiële” borduursteek op vijf reeds begonnen borduurwerken voor het wandtapijt; ze werden daarbij geassisteerd door de Vlaamse en Zeeuwse borduursters van betreffende wandtapijtdoeken.

Historica Katrien de Vreese, Directeur Davidsfondsuitgeverij, wees erop dat “...én onze publicatie én het Tapijt van Assenede de twee grondsporen zijn voor het sociaal-cultureel project...”. Minister Schauvliege : “De publicatie is een onmisbare onderbouw voor het wandtapijtproject”.

Het boek is geschreven voor een breed publiek dat meer wenst te weten over de vroegste Vlaamse c.q. Nederlandstalige literatuur  in de dertiende eeuw, in het algemeen, en in het bijzonder het liefdesverhaal van Diederic van Assenede. De auteur en zijn werk worden gesitueerd in de culturele en literair-historische context van zijn tijd. Er is  geen literaire noch historische voorkennis nodig om dit  boek te lezen. Professor JANSSENS is bekend voor zijn vlotte en boeiende schrijfstijl.

Zowel voor studenten en leraars in het secundair en hoger onderwijs is deze publicatie een hedendaagse eyeopener omtrent “Floris ende Blancefloer”.

 

Werkten samen bij het programma van 23/10/2015 : Davidsfonds Assenede, de Stuurgroep der Heemkringen uit de ‘Vier Ambachten’, Heemkundige Kring de Twee Ambachten, de Cultuurraad van Assenede, het Gemeentebestuur van Assenede, COMEET-ERFGOEDCEL MEETJESLAND en vzw HALLEKIN (Assenede).


Toespraken eerste officiële borduursteek en voorstelling Jubileumpublicatie

Foto’s eerste officiële borduursteek en voorstelling Jubileumpublicatie