libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie

Symposium over « Floris ende Blancefloer »

Universiteitsbibliotheek Leiden 15/10/2014

Ondersteund door LUCAS (Leiden University Centre for The Arts in Society)
en LIAS (Leiden Institute for Area Studies)

Op initiatief van de Leidse mediëvist Drs Jan de Putter en de perzist Dr. Asghar Seyed-Gohrab en onder voorzitterschap van Prof Dr Rolf Bremmer werd op dit symposium  verslag uitgebracht van de recente wetenschappelijke onderzoeks-resultaten:

Dr. Asghar Seyed-Gohrab (Universiteit Leiden) : ”Bespiegelingen over een Perzisch Liefdesepos, en Floris en Blanchefleur”. (Nvda  Varqa and Gulshah)

Drs.  Jan de Putter (Universiteit Leiden) :”Seems Helen of Troy has found a new face again. Het klassieke beeld van de islamitische wereld in Floris ende Blancefloer”

Dr Erik Kwakkel (Universiteit Leiden) : “ Floris en Blancefloer : de Middelnederlandse handschriften”. Daarbij werd o.a. het handschrift  LTK 191 (fols. 33-58) bewaard in de Leidse Universiteitsbibliotheek getoond en besproken. Dit oude handschrift van  het 750 jaar oude liefdesgedicht  van Diederik van Assenede, dateert van midden de 14° eeuw (rond het jaar 1350).

Dr Erik Kooper (Universiteit Utrecht) : “De Middelengelse Floris and Blancheflour : povere samenvatting of geslaagde ‘short story’ ?

Dr Elisabeth de Bruijn ( Universiteit Antwerpen) : “ Flos unde Blankeflos in het Middelnederduitse literaire landschap”.

Dr Jozef Janssens (Universiteit Brussel-KUB) : “Literatuurgeschiedenis “out of the box” : de Florisromans”.
Professor Janssens kondigde daarbij de publicatie aan die gerealiseerd wordt in het kader van het project “750 Jaar Floris ende Blancefloer van Diederik van Assenede 2014-2018” van onze vzw Hallekin uit Assenede (België); ook ons “tapijt-project” : “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer” werd door professor Janssens ‘aangekondigd’.
Professor Jozef JANSSENS situeerde enkele nieuwe invalshoeken rond het ontstaan van de west-Europese editie(s) van dit eeuwenoude liefdesverhaal

Circa 650 jaar oud handschrift in het “Vlaams” van het 750 jaar oud gedicht van Diederik van Assenede, hetwelk gebaseerd is op een Frans gedicht “Floire et Blanchefleur” van circa 850 jaar oud. Universiteitsbibliotheek Leiden  LTK 191  (fols. 33-58).