libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie

Eerste officiële borduursteek voor het
“Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer

Voorstelling Jubileumpublicatie

23 oktober 2015  -  Assenede
Kerk St Petrus en Martinus

 

Na de persconferentie dd. 5 mei 2014 waarbij het project werd voorgesteld, werden vanaf het laatste kwartaal van 2014 en tijdens de eerste helft van 2015 borduurlessen gegeven aan vele kandidaat-borduursters door borduurcoordinator Renée Gerits (Assenede) en borduurspecialiste Lieve De Zutter (Ertvelde). Medio juni 2015 werden de eerste definitieve borduurwerken gestart, en dit van zodra er tekeningen gereed kwamen van de hand van tekenaar Peter Audenaert (Assenede) en zijn medetekenaars. Een “eerste officiële borduursteek” kon pas gezet worden van zodra er reeds borduurwerk kon getoond worden aan belangstellenden.

Op 23 oktober 2015 werd in aanwezigheid van vele borduursters en belangstellenden en dit o.l.v. borduurcoordinator Renée Gerits, de eerste officiële borduursteek gezet voor het “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer”.
Vijftien personaliteiten zetten samen de eerste ”officiële” borduursteek op vijf reeds begonnen borduurwerken voor het wandtapijt; ze werden daarbij geassisteerd door de Vlaamse en Zeeuwse borduursters van betreffende wandtapijtdoeken.
“Het Tapijt van Assenede zal een cultureel-pedagogisch instrument worden voor het ganse Nederlandstalig cultuurgebied en zelfs daarbuiten, en voor de gemeente Assenede : een toeristisch item”, zo stelde de vertegenwoordiger van Vlaams Minister Joke Schauvliege. Zeeuws Cultuurgedeputeerde Ben de Reu, wees, mede namens de Commissaris van de Koning te Zeeland, op het grensoverschrijdend karakter van het project. “Cultuur verbindt mensen over de grenzen heen”.

Professor Dr. Jozef Janssens, literatuurhistoricus, stelde toen ook de jubileumpublicatie voor : “Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het Vlaanderen van de dertiende eeuw” (DAVIDSFONDS-uitgave). Het boek is tevens “het uitgangspunt voor een gigantisch cultuurhistorisch en creatief project : het tapijt van Assenede, geïnspireerd op het beroemde Tapijt van Bayeux”, aldus dr. Janssens.

Historica Katrien de Vreese, Directeur Davidsfondsuitgeverij, wees erop dat “...én onze publicatie én het Tapijt van Assenede de twee grondsporen zijn voor het sociaal-cultureel project...”. Minister Schauvliege :“De publicatie is een onmisbare onderbouw voor het wandtapijtproject”.

Werkten samen bij het programma van 23/10/2015 : Davidsfonds Assenede, de Stuurgroep der Heemkringen uit de ‘Vier Ambachten’, Heemkundige Kring de Twee Ambachten, de Cultuurraad van Assenede, het Gemeentebestuur van Assenede, COMEET-ERFGOEDCEL MEETJESLAND en vzw HALLEKIN (Assenede).

De verdere voortgang van de borduurwerken is afhankelijk van het ter beschikking komen van de tekeningen voor op het wandtapijt. Peter Audenaert kan één tekening per week realiseren. Op datum van 23/10/2015 dienden nog een 75-tal tekeningen gemaakt te worden …


Meer foto’s van deze avond vindt U in ons Flickr Album

Eerste officiële borduursteek en voorstelling Publicatie 23/10/2015“


Toespraken