libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie
Toelichting door LORE MUYLLE , jongste lid van de AV van
VZW HALLEKIN.
Toespraak door Professor emeritus Dr. Jozef Janssens
Inleiding namens Vlaams Minister J. Schauvliege; dhr Dirk Maes.
Inleiding door Directeur Katrien De Vreese van de Davidsfonds-uitgeverij
Slotwoord door Dr. Adri de Kraker